Editie 2022

Grapje!

Roxeanne Hazes

Pesten is geen grapje! Dat ervaart Ziva, een zebra zonder strepen, meteen al op de eerste schooldag. Wat Ziva ook doet om in de smaak te vallen, klasgenoot Leeuw blijft treiteren.
De andere klasgenoten lachen met hem mee en zo wordt het pestgedrag van Leeuw steeds erger.

Totdat Ziva, met hulp van buurvrouw Uil, ingrijpt en de klas een verrassende ontdekking doet…

Thema 2: Pesten
Prentenboek: Grapje!
Auteur: Roxeanne Hazes
Goed doel: Stop Pesten Nu!

Inhoud lespakket: Pesten is geen grapje!

De suggesties zijn geordend rond zes verschillende werkvormen:
1. Het prentenboek: ‘Pesten is geen grapje'
Kijk-, lees- en gespreksactiviteiten bij het prentenboek ‘Grapje!’.
2. Spelen
Samenwerkingsactiviteiten
3. Maken en doen
Creatieve opdrachten over het prentenboek en het thema
4. Vertellen
Kinderen vertellen over het prentenboek en het thema aan anderen
5. Zingen
Een liedje dat oproept om niet aan pesten mee te doen.
6. Afspraken om pesten te voorkómen
Afspraken voor in de groep, voor vrije spelsituaties en tijdens het overblijven.

Download het lespakket voor op school

Houd mij op de hoogte van nieuwe boeken en gratis lesmateriaal!

Download het lespakket voor op school

Houd mij op de hoogte van nieuwe boeken en gratis lesmateriaal!